Menu odnośników dodatkowych

 
Rodzaj bazy: on-line
Pozycje pełnotekstowe: nie
Opis:

Bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, uzupełniana o pełne teksty artykułów z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocnicznych. Projekt jest realizowany przez Muzeum Historii Polski. Jego celem jest utworzenie reprezentatywnej i wyczerpującej kolekcji tekstów naukowych i dydaktycznych, a także promocja dorobku polskiej myśli humanistycznej i społecznej. BazHum gromadzi rozprawy, artykuły i artykuły recenzyjne opublikowane w wybranych polskich czasopismach z nauk humanistycznych i społecznych