• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 
Rodzaj bazy: on-line
Pozycje pełnotekstowe: tak
Opis:

Działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Do zadań CeON należą: promocja otwartej nauki, tworzenie i rozwijanie oprogramowania oraz usług na potrzeby rozwoju otwartej nauki, a także badania w zakresie nauk ścisłych i społecznych.