• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 
Rodzaj bazy: on-line
Pozycje pełnotekstowe: nie
Opis:

BASPAW to spawalnicza baza bibliograficzno -- abstraktowa. Tworzona na podstawie zbioru specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych (20 tytułów) oraz innych materiałów zgromadzonych w Bibliotece Instytutu Spawalnictwa. Aktualizowana na bieżąco, istnieje od roku 1973 i obecnie zawiera około 34 tys. rekordów. Zakres tematyczny:

  • procesy spawalnicze
  • gazy i materiały dodatkowe,
  • urządzenia i sprzęt,
  • procesy pokrewne spawaniu,
  • zastosowanie spawania,
  • badania,
  • ogólne problemy spajania.