• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 
Rodzaj bazy: on-line
Pozycje pełnotekstowe: tak
Opis:

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. Baza rejestruje artykuły z ok. 654 polskich czasopism, od 1998 r. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami do opisów artykułów dodawane są pełne teksty. Zapraszamy wszystkich użytkowników bazy BazTech do wzięcia udziału w ankiecie: "Ocena przydatności i funkcjonalności bazy BazTech".