Menu odnośników dodatkowych

 

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna oferuje w wersji online czasopisma: ,,Biuletyn Instytutu Spawalnictwa", ,,Personel i Zarządzanie", ,,Rachunkowość Budżetowa". Osoby zainteresowane (Studenci, Pracownicy, Doktoranci PCz) czasopismami proszeni są o kontakt na e-mail: urszula.knop@pcz.pl