Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

OGŁOSZENIE

Zachęcamy do korzystania z czasopism polskich prenumerowanych przez Politechnikę Częstochowską w 2020 roku w ofercie online Wydawców. W zależności od czasopisma dostępne są pełne teksty, wybrane pełne teksty, streszczenia, spisy treści.

Czasopisma polskie prenumerowane w 2020 roku

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T W Z

W przypadku pytań oraz kwestii związanych z dostępem online do pełnych tekstów prosimy o kontakt urszula.knop@pcz.pl