Menu odnośników dodatkowych

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 312/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.03.2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej, uprzejmie informujemy o wstrzymaniu korzystania z zasobów Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej  w jej budynku.

Od dnia 12 marca wprowadza się ograniczenie w dostępie do budynku Biblioteki Głównej i Bibliotek Wydziałowych dla osób niebędących pracownikami i doktorantami Politechniki Częstochowskiej.