Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Bibliografia dorobku naukowego

W Bibliotece Głównej Politechniki Częstochowskiej bazie BIBLIO rejestrowany jest piśmienniczy dorobek naukowy pracowników i doktorantów Uczelni.

Biblioteka informuje o konieczności dostarczania publikacji do Biblioteki Głównej (p. 418) III piętro. Prace należy dostarczać na bieżąco, zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.02.2017 r. w sprawie przekazywania rejestrowania, ewidencjonowania i upowszechniania informacji o publikacjach naukowych Pracowników i Doktorantów Politechniki Częstochowskiej.

Zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym dotyczącym informacji o publikacjach naukowych dane o publikacjach są eksportowane do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej, która jest częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POLon”.

Zarządzenie  nr 37/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.02.2017

Oświadczenie autora - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej

Oświadczenie o otwartym dostępie - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej

Oświadczenie(rozdział w monografii) - załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej

Wypełnione oświadczenia w wersji elektronicznej można również przesyłać na następujące adresy: 

biblio@bg.pcz.pl 

biblioteka@adm.pcz.czest.pl

michal.jakubowski@pcz.pl

piotr.ziemkowski@pcz.pl

mariola.szyda@pcz.pl

oin@bg.pcz.pl