Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Baza publikacji pracowników PCz

Lp.Tytuł
401.Analityczne rozwiązanie stanu momentowego powłoki paraboliczno-hiperbolicznej.
402.Analityczne rozwiązanie stanu zgięciowego podstawowego dla wycinka powłoki stożkowej.
403.Badania warunków przeciągania nagniatającego otworów w tulejach grubościennych.
404.Badanie wpływu rodzaju i ilości kruszywa grubego na odporność betonów na pękanie.
405.Błędy uproszczeń przy obliczaniu parametrów silnika indukcyjnego z masywnym wirnikiem.
406.Charakterystyczne parametry układu polidyspersyjnego.
407.Elutration of Solids from Pressurized Fluidized Bed Combustors.
408.Frequency Function of Grainsize Distribution in the Product of Free Refining.
409.Geometria przekryć w budownictwie.Wyd.2 przejrz.i uzup.
410.Geometryczno-kinetyczne warunki realizacji toczenia stycznego zewnętrznych powierzchni obrotowych.
411.Hartowanie powierzchniowe płyty ze stali gatunku 55.
412.Hydrodynamics of a Cirulating Fluidized Bed.
413.Issledovanie vlijanija parametrov strujnogo izmel'cenija na kacestvo processa klassifikacii.
414.Koncepcja remontu uszkodzonych konstrukcji budynków monolityczno-prefabrykowanych na terenie Osiedla Tysiąclecia w Katowicach.
415.Magnetic Domain Structure of Sintered Nd15Fe77B8 Permanent Magnet in a Rotational Magnetic Field.
416.Mechanika.T.3:Mechanika analityczna i teoria drgań.
417.Metody określania składu granulometrycznego materiałów dyspersyjnych.
418.Mikrostruktura warstwy wierzchniej powstałej po obróbce nagniataniem elektromechanicznym.
419.Model matematyczny ruchu ziarna w pneumatycznym transporcie poziomym.
420.Modelling of Electrothermal Generation of Hydrogen Gas Using a Fluidized Bed.
421.Modelowe badania dynamiki ługowania zanieczyszczeń z odpadów skał karbońskich zdeponowanych na zwałowisku Leboszowice-Smolnica w strefie saturacji.
422.Motion of the Lifted Load Brought by a Kinematic Forcing of the Crane Telescopic Boom.
423.Niektóre aspekty zagadnienia polioptymalizacji układów maszynowych na przykładzie trzystopniowej przekładni zębatej walcowej.
424.Obliczanie strat mocy w przepuście zawierającym przewód z prądem nieustalonym z użyciem mikrokomputera.
425.Optimization of Spin-Hamiltonian Parameters by the Method of Non-Linear Least-Squares Fitting.
426.Probabilistyczna analiza błędów przypadkowych przy skalowaniu momentomierza BPMW-83.
427.Problemy zabezpieczenia jakości wykonawstwa produkcji budowlanej.
428.Prognozowanie gęstości rozkładu uziarnienia rozdrabnianego materiału.
429.Przedział zmienności współczynnika powierzchni właściwej siatkobetonu wynikający z uwzględnienia czynników losowych.
430.Przejmowanie ciepła przez wymienniki z natryskanymi powłokami.
431.Przewodność cieplna powłok przeznaczonych do natryskiwania urządzeń stosowanych w procesach obróbki cieplnej.
432.Przydatność noży tlenoazotowanych do toczenia na automatach tokarskich.
433.Sposoby rozwiązywania warunku zazębiania w teorii narzędzi skrawających i teorii zazębień.
434.Stochastyczne urządzenia do rozwiązywania równań różniczkowych metodą eksperymentów stochastycznych.
435.Struktura i model turbulencji warstwy przyściennej z powierzchniową wymianą masy.
436.Technika cieplna. Ćwiczenia laboratoryjne.
437.Technologiczne właściwości cyrkonu.
438.Three Dimensional-Space Analysis of the Electromagnetic Field in Induction Pump with Nonuniform Distribution of Molten Metal Velocity and Nonsinusoidal Current.
439.Uziarnienie materiałów rozdrabnianych w różnych rodzajach młynów.
440.Vlastnosti indukćnych motorov s dvoma stupńami mechanickej volnosti.
441.Wielkości opisujące proces klasyfikacji substancji ziarnistych.
442.Właściwości jednowymiarowego spektrum energii w warstwie przyściennej z poprzecznym powierzchniowym transportem masy.
443.Wpływ dodatków organicznych na właściwości keramzytobetonu stosowanego w podłogach legowiskowych dla zwierząt.
444.Współczesne osiągnięcia w zakresie intensyfikacji technologii obróbki skrawaniem.
445.X-Ray Examination of the Steel Structure After Plasma Treatment.
446.Zastosowanie stochastycznych przetworników do statystycznej optymalizacji.
447.Zdolność do absorpcji i emisji promieniowania cieplnego powłok natryskiwanych plazmowo.
448.Zgazowanie paliw w elektrotermicznej warstwie fluidalnej.
449.Zgrzewanie miedzi ze stalą.
450.Złoże fluidalne w zastosowaniu do obróbki cieplnej.