Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Baza publikacji pracowników PCz

Lp.Tytuł
351.A Method of Calculating Industrial Earth Electrodes Systems Egergized by Alternating Currents.
352.Analiza naprężeń w zbiorniku dwukrzywiznowym w ujęciu metody stanów błonowego i zgięciowego.
353.Analiza przepływu za wieńcem wirnikowym stopnia turbinowego.
354.Badania modelowe wpływu wiatru na straty ciepła budynku szeregowego.
355.Charakterystyki turbulencji w osiowo-symetrycznych płomieniach dyfuzyjno kinetycznych.
356.Corrosion Characteristics of Nd-Fe-B Sintered Magnets Containing Various Alloying Elements.
357.Corrosion Characteristics of Nd2Fe14-xNixB Permanent Magnets.
358.Ekstrapolacja krokowa wektora losowego.Procedura analityczna.
359.Electron Paramagnetic Resonance in Investigatios of Ferroelastic Domain Structure.
360.Electron Spin Resonance Studies on the 14N Hyperfine Tensor for Radicals and Complexes Having N-O Bond.
361.EPR Detection of the Ferroelastic Phase Transition in KSc(WO4)2.
362.Furnace for Biofuels Thermal Utylization.
363.Improvement of Magnetic Properties in the Amorphous Co78Si11B11 Alloy after Surface Layer Etching.
364.Investigation of Aggregate Grain Size Effect on Fracture Toughness of Ordinary Concrete Structures.
365.Jednorównaniowy model turbulentnej strugi zawirowanej.
366.Komputerowy system ciągłego nadzoru i diagnozowania pracy elektrowni.
367.Kotły energetyczne z cyrkulacyjną warstwą fluidalną.
368.Local Heat Transfer Between a Circulating Fluidized Bed and a Surface.
369.Lowering Phosphorus Content in Chromium Steels by Applications of CaF2-CaO Slag at Higher Pressure.
370.Metody identyfikacji struktur koherentnych w kołowej strudze swobodnej.
371.Metrologia turbulentnych przepływów.
372.Model obiektu mieszkalnego przewidziany do badań aerodynamicznych-jego konstrukcja.
373.Możliwości zastosowania modelu I/O do predykcji krajowego bilansu paliwowo-energetycznego.
374.Nekotoryje problemy sziganija uglija v kipjascem sloe.
375.Niektóre aspekty łączenia miedzi ze stalą.
376.Nonparametric Estimates of Parameters in a Model of Microbial Growth Process.
377.Określenie strat ciepła na wentylację budynku mieszkalnego na podstawie badań modelowych.
378.Problemy organizacyjne i dydaktyczno-wychowawcze praktyk przemysłowych w opini studentów Politechniki Częstochowskiej.
379.Prognozowanie stanu dynamicznego turbozespołu na podstawie analizy sygnałów drganiowych.
380.Próba wykorzystania tekstu wyobraźni przestrzennej w uczelni technicznej.
381.Przegląd programów do wyznaczania rozkładów temperatur podczas spawania elementów konstrukcji stalowych.
382.Przepływ materiału sypkiego w układzie z cyrkulacyjną warstwą fluidalną.
383.Reburning-nowoczesna technologia redukcji NOx w procesie spalania paliw.
384.Recognition of Coherent Motion in a Round Free Jet by Means of Conditional Spectral Analysis.
385.Rozkład kanoniczny wektora losowego jako podstawa modelu ARMA i pewnych jego odmian.
386.Rozwiązanie analityczne nachylonej powłoki stożkowej.
387.Stan badań w zakresie oczyszczania ścieków pochodzących z hut szkła kryształowego w Polsce.
388.Stan zagospodarowania i składowania wybranych odpadów przemysłowych w Polsce.
389.Technologia procesów budownictwa uprzemysłowionego.Cz.2.
390.Termometria przemysłowa w obróbce cieplnej metali.Poradnik.
391.Unoszenie cząstek z ciśnieniowych palenisk fluidyzacyjnych.
392.Uporządkowane struktury wirowe w śladzie krawędziowym palisady łopatkowej.
393.Weryfikacja liniowej teorii utraty stabilności w zakresie niskich liczb Reynoldsa.
394.Wpływ luzów łożyskowych i zacisków wstępnych na cechy eksploatacyjne łożysk wieńcowych wałeczkowych trzyrzędowych.
395.Wpływ starzenia na wytrzymałość klejonych połączeń konstrukcji metalowych.
396.Współczesne tendencje w metodologii prognozowania elektroenergetycznego.
397.Wytyczne dotyczące zabezpieczenia kontroli jakości produkcji w przedsiębiorstwach budowlanych.
398.Zastosowanie analizy korelacyjnej do pomiaru prędkości konwekcji struktur wirowych w swobodnych przepływach ze spalaniem.
399.Zastosowanie komputerowych systemów nadzoru w diagnostyce turbozespołów dużych mocy.
400.Zastosowanie trójwłóknowej sondy termoanemometrycznej do wyznaczania charakterystyk turbulencji.