Menu odnośników dodatkowych

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 312/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.03.2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej, uprzejmie informujemy o wstrzymaniu korzystania z zasobów Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej  w jej budynku.

Od dnia 12 marca wprowadza się ograniczenie w dostępie do budynku Biblioteki Głównej i Bibliotek Wydziałowych dla osób niebędących pracownikami i doktorantami Politechniki Częstochowskiej.

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z nowych funkcji, które z okazji Międzynarodowego Tygodnia e-książki (1-7 marca) dla czytelników przygotował IBUK LIBRA.

Szczegóły w informatorze.

baner_miedzynarodowy_tydzien_e-ksiazki_1200x600_0220_a_v2_1_1.jpg

Dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej

Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników PCz, którzy prowadzą działalność naukową do skorzystania z dostępu do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej.

Ze zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej mogą korzystać osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie narządu wzroku.

Komunikat ICM z 16 stycznia 2020 o programie Open Access Elsevier

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach pojawił się problem w programie publikowania otwartego Elsevier polegający na tym, że formularz Rights and Access wyświetla opcję publikowania otwartego na koszt autora zamiast w ramach programu A. ICM czeka na wyjaśnienie problemu przez Elsevier. Autorzy proszeni są o wstrzymanie się z finalizacją publikacji artykułów do czasu rozwiązania problemu przez Elsevier. Należy zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu formularza, żeby przez pomyłkę nie wybrać opcji publikowania na koszt autora.

Komunikat ICM z 8 stycznia 2020 o programie Open Access Elsevier

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że program publikowania otwartego Elsevier 2019 został zakończony - pula 500 artykułów została wykorzystana. Autorzy którzy zgłosili chęć zmiany sposobu publikowania na Open Access swoich publikacji wysłanych w roku 2019 i zmieścili się w niewykorzystanej puli w najbliższych dniach otrzymają indywidualne wiadomości wraz z linkami do formularza, w którym będzie można zmienić sposób publikacji.

Komunikat ICM z 30 grudnia 2019 o programie Open Access Elsevier

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej, uprzejmie informuje, że na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki ukazał się nowy komunikat w sprawie publikowania otwartego Elsevier.

W 2019 roku zostały wykorzystane 424 artykuły z 500 (stan na dzień 30 grudnia 2019 r.). ICM uzyskał zgodę Elsevier, aby pozostałe 76 artykułów wykorzystać na te artykuły które były wysłane do czasopism w dowolnym momencie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019  i zostały opublikowane w 2019 roku w modelu subskrypcyjnym. Na życzenie autorów artykuły te mogą zostać zamienione na Open Access w okresie do 30 stycznia 2020 lub do momentu wyczerpania pozostałej puli 76 artykułów (,,kto pierwszy ten lepszy"). Zainteresowanych autorów prosimy o przesłanie do ICM na adres wbn@icm.edu.pl DOI wybranych artykułów.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2020 rusza Program A wraz z nową pulą 1000 artykułów przeznaczonych na rok 2020.

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej uprzejmie informuje, że w ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 r. od 2 września 2019 działa program pilotażowy publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji (również Politechniki Częstochowskiej). Program pozwala na publikację artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej.

Lista instytucji uprawnionych do programu A lub B.

W roku 2019 można publikować, najpierw w programie A, a nastepnie w programie B we wszystkich 1777 czasopismach hybrydowych oraz gold open access udostępnionych przez Elsevier.

Szczegóły na stronach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

UWAGA NA FAŁSZYWE E-MAILE

Informujemy, że przestępcy rozsyłają fałszywe e-maile z linkami do formularzy logowania. Proszą w nich o uzupełnienie informacji uwierzytelniających.

UWAGA!! Politechnika Częstochowska nie jest nadawcą takich e-maili!!

Kliknięcie w link może  spowodować pobranie i zainstalowanie złośliwego oprogramowania. Może ono posłużyć do przejęcia poufnych danych przechowywanych w systemach informatycznych Uczelni.

Przypominamy!

  • Zachowaj ostrożność i ograniczone zaufanie w stosunku do wiadomości, w których znajduje się prośba o skorzystanie z linku lub podanie poufnych danych. Nie odpowiadaj na nie i nie ujawniaj swoich danych.
  • Uczelniane Centrum Informatyczne nigdy nie rozsyła do użytkowników maili z linkami do logowania.
  • Logując się do systemów informatycznych Uczelni, zawsze wprowadzaj adres strony ręcznie - nie korzystaj z linków.
  • Sprawdzaj poprawność adresu strony w przeglądarce internetowej.
  • Zawsze zwracaj uwagę na niestandardowy wygląd strony logowania np. niewłaściwy adres, nietypowe komunikaty itp.
  • W przypadku skorzystania z linku w wiadomości i podania jakichkolwiek danych, prosimy - skontaktuj się z Uczelnianym Centrum Informatycznym (tel. 142, 250).

Przydatne informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci komputerowej  znajdziesz na stronie Uczelnianego Centrum Infomatycznego oraz w poradniku.

XVI Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej oraz Sekcja Bibliotekarska ZNP zapraszają do udziału w XVI Regionalnym Forum Bibliotekarzy w Częstochowie nt. Promocja czytelnictwa w bibliotekach oraz kampanii informacyjnej nt. otwartego dostępu do wiedzy w ramach Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki 2019 pod hasłem: Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy.

Udział w Forum jest nieodpłatny.

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Strony