Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Program

 
25.10.2011 (wtorek)
 
10.15 - 10.45 - Rejestracja uczestników w budynku Domu Pielgrzyma w Częstochowie (adres: ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1/31 42-225 Częstochowa tel. 34 3 777 564)
 
10.45 - Powitanie i przejście do Jasnogórskiego Centrum Informacji
 
11.00 - 13.30  - Zwiedzanie Jasnej Góry (w tym Stara Jasnogórska Biblioteka)
 
13.35 -   Obiad w Jasnogórskim Refektarzu
 
15.30 - Uroczyste otwarcie Seminarium  przez JM Rektor Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. Marię Nowicką-Skowron (Biblioteka Główna Al. Armii Krajowej 36, tel. 34 3 250 957, 608 028 432)
 
15.30 – 16.00  - Wykład gościa honorowego - prof. L. Rutkowski
 
16.00 – 16.20  - Akademicka Biblioteka Cyfrowa – Kraków – przykład realizacji idei Open Access / Dobrzyńska-Lankosz E. PREZENTACJA
 
16.20 – 16.40 - Działania Biblioteki PK na rzecz Open Access wśród społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej / Buzdygan D., Lipińska D.PREZENTACJA
 
16.40 – 17.05  - Wystąpienie sponsora – H & H Software GmbH / przedstawiciel Szarejko Z. PREZENTACJA
 
17.05 –17.25    Przerwa na kawę
 
17.25 – 17.45   - Wystąpienie sponsora – IEEE / przedstawiciel Abramowska A. PREZENTACJA
 
17.45 – 18.00   -  Kolekcje cyfrowe prac doktorskich jednym z elementów rozwoju otwartej nauki – przegląd wybranych kolekcji w bibliotekach uczelni technicznych w Polsce / Tonakiewicz-Kołosowska A. PREZENTACJA
 
18.00 - 18.15 -  Uwarunkowania formalno-prawne publikowania utworów naukowych w kontekście wykorzystania otwartych modeli licencjonowania / Moskwa K. PREZENTACJA
 
18.15 – 19.00  -  Dyskusja
 
19.30 – Kolacja w restauracji "Pireus"
 
 
 26.10.2011 (środa)
 
 9.00 - 9.30 -    Rozpoczęcie obrad
 
 9.30 – 10.10    -  Warsztaty Open Access -  Repozytoria Open Access – najlepsze praktyki / Derfert -Wolf L.
  
10.10 – 10.30  -  PLATON-U4 - Usługa Powszechnej Archwizacji / Kuczyński Ł. PREZENTACJA
 
10.30 – 10.50   -   Open Access, a technologie informatyczne wspierające tę ideę - Cloud Computing poprzez wirtualizację zasobów informatycznych / Kupczak P.
 
10.50 – 11.15 - Wystąpienie sponsora - Wiley / przedstawiciel Przydańska A.  
 
11.15 – 11.35      Przerwa na kawę   
 
11.35 – 11.55  - Otwarte zasoby wiedzy kluczem do przejrzystości w nauce / Korzystka B.PREZENTACJA
 
11.55 – 12.15  - Open Access - przemyślenia i refleksje / Rożniakowska-Kłosińska M.
 
12.15 - 12.30  - Open Access – dzisiaj trendy jutro obowiązek? / Szyda M.PREZENTACJA      
 
12.30 – 13.00  - Dyskusja i podsumowanie Seminarium
 
13.15 – Obiad – Wydział Zarządzania