Ekran magnetyczny szynoprzewodu w stacji niskiego napięcia z wykorzystaniem blach elektrotechnicznych.


Dane podstawowe
Nr systemowy: 8376
Tytuł: Ekran magnetyczny szynoprzewodu w stacji niskiego napięcia z wykorzystaniem blach elektrotechnicznych.
Autorzy: ŻUREK S. - autor
RYGAŁ Roman - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Elektryczny - autor
SOIŃSKI Marian - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Elektryczny - autor
PISZCZYK A. - autor
Typ dokumentu: Artykuł w czasopiśmie
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Rok publikacji: 2001
Strony: 304-306
Materiały ilustracyjne, bibliografia: rys.bibliogr.poz.14.
Tytuł czasopisma: Wiadomości Elektrotechniczne
Rocznik: R.69
Numer: nr 7-8