Menu odnośników dodatkowych

 

Influence of External Stationary Magnetic Fields on Measuring Devices.


Dane podstawowe
Nr systemowy: 20888
Tytuł: Influence of External Stationary Magnetic Fields on Measuring Devices.
Autorzy: SOIŃSKI Marian - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Elektryczny - autor
RYGAŁ Roman - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Elektryczny - autor
PLUTA Wojciech - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Elektryczny - autor
KĘPSKI Piotr - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Elektryczny - autor
ŻUREK S. - autor
Typ dokumentu: Artykuł w czasopiśmie
Typ publikacji: publikacja obcojęzyczna
Rok publikacji: 2007
Strony: 88-92
Materiały ilustracyjne, bibliografia: rys.tab.bibliogr.poz.15.
Tytuł czasopisma: Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik: R.83
Numer: nr 4
ISSN: 0033-2097