Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Nowa odsłona Biblioteki Nauki - największej pełnotekstowej bazy naukowej w Polsce

Biblioteka Główna uprzejmie informuje o nowej odsłonie platformy Biblioteki Nauki. Platforma udostępnia w sposób nieodpłatny i otwarty pełne teksty publikacji naukowych. Jest prowadzona przez ICM UW we współpracy z wydawcami oraz bazami indeksującymi. Zawartość obejmuje pełne teksty ponad 400 000 artykułów oraz książek naukowych. Zasoby czasopism pochodzą z baz:

 • AGRO (czasopisma z dziedziny nauk rolniczych i przyrodniczych)
 • BazTech (czasopisma z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i ścisłych)
 • CEJSH (czasopisma z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych i sztuki)
 • DML-PL (czasopisma z zakresu matematyki)
 • PSJD (czasopisma z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasobami Biblioteki Nauki oraz materiałami z konferencji inaugurującej nowy serwis, dostępnymi pod: https://konferencja.pppn.icm.edu.pl

European Inventor Award 2021

Europejski Wynalazca Roku to nagroda przyznawana corocznie od 2006 roku przez Europejski Urząd Patentowy.

Laureatami nagród są naukowcy i inżynierowie, których wynalazki pomagają rozwijać technologię i znacząco polepszają jakość życia.

Laureaci 2021 r. zostali zgłoszeni 4 maja i od tego dnia każdy z nas może wziąć udział w głosowaniu na najlepszego wynalazcę roku. Im więcej głosów tym lepiej.

Lista finalistów

Zagłosuj na najlepszego wynalazcę.

Dowiedz się więcej, obejrzyj ciekawe filmy prezentujące nominowane osiagnięcia i zagłosuj na wynalazcę lub zespół wynalazców.

Gala wręczenia nagród po raz pierwszy odbędzie się w formacie online 17 czerwca 2021, godz. 21.00.

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna zaprasza do udziału w akcji:

,,A co Ty możesz zrobić dla swojej biblioteki?"

Wystarczy do 26 maja wysłać  pracę pt. ,,Ja i IBUK Libra" w jednej z trzech technik na adres konkurs@pwn.pl . Wystarczy zrobić zdjęcie, stworzyć grafikę lub nagrać wideo do 30 sekund.

Zwycięzca otrzyma książki PWN do kwoty 200 pln.

Dodatkowo ma prawo wskazać jedną bibliotekę, która jest klientem IBUKA Libry.

Wskazana przez zwycięzcę, biblioteka otrzyma książki PWN do kwoty 300 pln oraz zestaw 40 podkładek do czytelni.

Komisja nagrodzi 6 prac oraz 6 bibliotek!!!

Szczegóły i regulamin konkursu na https://konkursy.pwn.pl

Na prace czekamy do 26 maja 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 maja 2021 r.

 

obraz1.jpg

Repozytoria Otwartych Danych Badawczych

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej zaprasza do korzystania z Repozytoriów Otwartych Danych Badawczych:

rds2.jpg 

Repozytorium Danych Społecznych - zawiera dane z zakresu nauk społecznych

mxrdr.jpg 

Macromolecular Xtallography RAW Data Repository - zawiera dane krystalograficzne

repod9.jpg 

Repozytorium Otwartych danych RepOD - repozytorium ogólnego przeznaczenia pozwalające na udostępnianie danych ze wszystkich dziedzin nauki.

 

Korzystanie z repozytoriów jest bezpłatne i umożliwia udostępnianie danych badawczych zgodnie ze światowymi standardami między innymi FAIR.

Z danych udostępnionych w repozytoriach mogą korzystać wszyscy zgodnie z warunkami określonymi w przyjętej licencji.

Udostępnianie danych stanowi ważny element otwartej komunikacji naukowej i umożliwia szybkie dzielenie się wynikami badań.

W repozytoriach umieszczać można zbiory danych o dowolnej wielkości.

Deponujący mogą ponadto przypisać zestawom danych jedną z wolnych licencji umożliwiając tym samym ich szerokie ponowne wykorzystanie.

Wszystkie repozytoria oparte są o otwarte oprogramowanie Dataverse.

Repozytoria powstały w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych którego liderem jest Uniwersytet Warszawski.

Jednostki UW realizujące  projekt to:

Interdyscypilnarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Instytut Studiów Społecznych im.  Prof.Roberta Zajonca

Partnerzy projektu:

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Strona projektu

Materiały informacyjne projektu

Nowa odsłona IBUK Libra

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej zaprasza do korzystania z zasobów czytelni on-line IBUK Libra w nowej odsłonie graficznej platformy.

2000x1000il.png

Już dziś każdy czytelnik może zobaczyć jak zmieniła się czytelnia online IBUK Libra.

Wciąż na platformie można czytać całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Wydawnictwo Naukowe PWN potwierdza, że serwis po serii testów, w których brali udział bibliotekarze, jest gotowy.

Zmienia się również wygląd.

Każdy odwiedzający platformę zostnie zapytany o to, czy potrzebuje więcej informacji, czy chce zacząć korzystać. Pojawiają się nowe karty użytkownika.

Warto założyć konto w IBUKU Librze aby w pełni korzystać z funkcjonalności bazy.

Po zalogowaniu użytkownik będzie mógł:

 • zobaczyć cztery ostatnio czytane książki oraz książkę miesiąca od PWN
 • zobaczyć wszystkie "książki w moich bibliotekach" bez potrzeby przełączania się między bibliotekami - opcja dla osób, które korzystają z zasobów dwóch lub większej liczby bibliotek
 • korzystać z karty "moja półka" czyli dodawać do niej wybrane tytuły, czytać czy kopiować opis bibliograficzny do pracy bez przechodzenia do wirtualnej półki myIBUK
 • przeszukiwać cały zasób IBUKA LIbry w karcie "wszystkie książki" gdzie znajduje się 47 000 tytułów, proponować rozszerzenie zasobu lub znaleźć najbliższą e-czytelnię, w której poszukiwany tytuł jest dostępny.

Nowości w Librze 

Zapraszamy do korzystania

Baza EMERALD

Biblioteka Główna uprzejmie informuje o możliwości zdalnego dostępu do bazy EMERALD.

Zainteresowani użytkownicy (Pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci) proszeni są o kontakt mailowy: mariola.szyda@pcz.pl lub telefoniczny 34 32-50-959.

BAZA NOTORIA

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z bazy danych Notoria.

Baza zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - raportujących zgodnie zarówno  z polskimi jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Indywidualny dostęp do bazy dla pracowników, studentów i doktorantów zostanie przydzielony na podstawie otrzymanego zapotrzebowania na adres: dagmara.bubel@pcz.pl

lub biblioteka@adm.pcz.czest.pl

Baza oferuje dostęp m.in. do:

 • ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls dane bieżące i historyczne),
 • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
 • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
 • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
 • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
 • komunikatów ESPI i EBI,
 • notowań giełdowych,
 • kalendarium wydarzeń.

IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z czasopisma elektronicznego "IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement",

które jest udostępniane w ramach prenumeraty na rok 2021 w sieci ogólnouczelnianej Politechniki Częstochowskiej. 

Dostęp online odbywa się z witryny IEEE Explore:

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/issues?punumber=19&isnumber=9259274

Rozszerzenie bazy Emerging Sources Index (ESCI)

Biblioteka Główna informuje, że zakres bazy Emerging Sources Index (ESCI) dostępny w ramach licencji krajowej Web of Science został rozszerzony o roczniki archiwalne 2005-2014.

Dodatkowe roczniki zawierają blisko 2 mln rekordów pochodzacych z ponad 7 tysiecy czasopism, w tym 30 tys. publikacji z co najmniej jednym polskim współautorem.

ESCI indeksuje w szczególności 197 polskich czasopism naukowych, które znajdują się także na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Strony