Menu odnośników dodatkowych

 

Bazy danych

Nazwa bazysortuj rosnąco Rodzaj bazy Opis Pozycje pełnotekstowe
 CURRENT CONTENTS (CC) baza CD Opisy bibliograficzne wraz z abstraktami światowej literatury naukowej. Zakres chronologiczny: 1996 - 2004; w latach 2005 - 2010 wersja on-line, obecnie baza nieprenumerowana. nie
 CERN Document Server (CDS) on-line Serwis preprintowy zawierający opisy bibliograficzne i dokumenty pełnotekstowe z zakresu fizyki cząstek elementarnych i dziedzin pokrewnych. tak
 CeON Centrum Otwartej Nauki on-line

Działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Do zadań CeON należą: promocja otwartej nauki, tworzenie i rozwijanie oprogramowania oraz usług na potrzeby rozwoju otwartej nauki, a także badania w zakresie nauk ścisłych i społecznych.

tak
 Bibliografia Historii Polskiej on-line Wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN. Aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1990–2005. W najbliższym czasie zostanie uzupełniona o rocznik 2006 i roczniki 1988–1989. W roku 2009 planowane jest stopniowe zdigitalizowanie roczników 1980–1987 oraz uzupełnienie bazy o rocznik 2007. nie
 BIBLIO on-line Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Częstochowskiej. Wyszukiwanie jest możliwe przez: tytuł, autora, wydział, typ dokumentu, typ publikacji, rok wydania. nie
 BazTech on-line

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. Baza rejestruje artykuły z ok. 654 polskich czasopism, od 1998 r. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami do opisów artykułów dodawane są pełne teksty.

tak
 BazHum on-line

Bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, uzupełniana o pełne teksty artykułów z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocnicznych. Projekt jest realizowany przez Muzeum Historii Polski. Jego celem jest utworzenie reprezentatywnej i wyczerpującej kolekcji tekstów naukowych i dydaktycznych, a także promocja dorobku polskiej myśli humanistycznej i społecznej. BazHum gromadzi rozprawy, artykuły i artykuły recenzyjne opublikowane w wybranych polskich czasopismach z nauk humanistycznych i społecznych

nie
 BazEkon on-line

Bbliograficzno-abstraktowa baza danych z zakresu ekonomii i gospodarki, opracowywana i aktualizowana na bieżąco przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2011 roku bazę współtworzą obok Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej.

nie
 Baza danych SAWIOS on-line Bibliografia zawartości polskich i zagranicznych czasopism gromadzonych w Bibliotece Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie obecnie Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków. nie
 BASPAW on-line

BASPAW to spawalnicza baza bibliograficzno -- abstraktowa. Tworzona na podstawie zbioru specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych (20 tytułów) oraz innych materiałów zgromadzonych w Bibliotece Instytutu Spawalnictwa. Aktualizowana na bieżąco, istnieje od roku 1973 i obecnie zawiera około 34 tys. rekordów. Zakres tematyczny:

  • procesy spawalnicze
  • gazy i materiały dodatkowe,
  • urządzenia i sprzęt,
  • procesy pokrewne spawaniu,
  • zastosowanie spawania,
  • badania,
  • ogólne problemy spajania.
nie
 ARIANTA on-line

Baza zawiera informacje oraz linki do  polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty.

nie
 AGRO on-line

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych, uzupełniana o pełne teksty artykułów.

tak

Strony