• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

Rejestracja elektroniczna

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie podlega zwrotowi.
Dane uczestnika
dla osób planujących wystąpienie
Dane adresowe
Dane o rezerwacji
Prosimy uiścić najpóźniej do dn. 30 września 2011 r.