Menu odnośników dodatkowych

 

Rejestracja elektroniczna

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie podlega zwrotowi.
Dane uczestnika
dla osób planujących wystąpienie
Dane adresowe
Dane o rezerwacji
Prosimy uiścić najpóźniej do dn. 30 września 2011 r.