Menu odnośników dodatkowych

 

Nowości w serwisie IBUK LIBRA

Uprzejmie informujemy, że w serwisie IBUK LIBRA , do zbioru książek dostępnych dla czytelników Politechniki Częstochowskiej, dodano nowe pozycje:

 • Las formas verbales con vector de posterioridad  Witold Sobczak ISBN 978-83-8142-921-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Procesy konwergencji na europejskich rynkach mieszkaniowych  Ewa Kucharska-Stasiak, Ewa Kusideł, Magdalena Zarzeczna... ISBN 978-83-8142-936-8  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Sprawiedliwość jako wartość w przywództwie Maria Czajkowska, ISBN 978-83-8142-835-4
 • Ekonomia XXI Wieku 2(22) Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Financial Sciences 24/4, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019
 • Financial Sciences 25/1 Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Informatyka Ekonomiczna 2(52), 3(53), 4(54). Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019
 • Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences 2019 4(24). Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019
 • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 63/8. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019
 • Prawne problemy górnictwa i ochrony. Uniwesytet Śląski 2018
 • 50 lat Wydziału Biologii Uniwersystetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski 2019.
 • Agresja - zjawisko, skutki, zapobieganie. Perspektywa. Siemieniecki Bronisław, Wiśniewska-Nogaj Lidia, Kwiatkowska Wioletta. Wydawnicwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020
 • Almanach Świętokrzyski. Tom III, Świętokrzyski obszar. Nowak Alojzy Z., Nowak Stanisław, Jagodziński Jerzy. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwesytetu Warszawskiego, 2018.
 • Argumenty i modyfikatory w gramatyce i w słowniku. Adam Przepiórkowski, Uniwersytet Warszawski 2017.
 • Cyberagresja - zjawisko skutki, zapobieganie. Siemieniecka Dorota, Skibińska Małgorzata, Majewska Kamila, Wydawnctwo Naukowe Uniwesystetu Mikołaja Kopernika 2020.
 • Czarna Ćma Liebich Steve. Wydawnictwio Internetowe 2020.
 • Ekspert Budowlany 5/2020. Wydawnictwo MEDIUM 2020
 • Idea Wolności. Teoria i Praktyka. Uniwesytet Śląski 2019
 • Innowacje i Konserwatyzm 2.0. Polskie Uczelnie w procesie ..., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaj Kopernika 2020.
 • Innowacyjność - polski problem rozwojowy. Jędrzejczak Grzegorz, Sterniczuk Henryk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
 • Instrumenty prawne Wspólnej Polityki Rolnej wpływające na..., Walczak-Niewiadomska Agata, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • Journal of Life and Medical Sciences. Gortat Mateusz, Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych, 2019
 • Model współczesnego prawa wykroczeń. Teoria a praktyka.  Kalisz Anna , Nowak-Sadło Agnieszka, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2020
 • Legal conditions limiting the possibility of acquiring. Skuza Sebastian. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • New Structural Policy in an Open Market Economy. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • Nowa Polityka Strukturalna w warunkach otwartej gospodarki. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • Ochrona zdrowia i gospodarka. Pacjenci, świadczeniodawcy.Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • Oddziaływanie ekstraktów roślinnych na drobnoustroje. Krzepiłko Anna, Kordowska-Waiater Monika, Sosnowska Bożena, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2020
 • Świadczenia zdrowotne i żywieniowe na rynku produktów. Bryła Paweł, Wydawnictwo Uniwesytetu Łódzkiego 2020
 • Pisać - rozmowy o książkach. Praca zbiorowa. Biblioteka Słów 2020
 • Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności. Kasztelan Armand, Nowak Anna, Bujanowicz- Haraś Barbara. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2020
 • Prace. Filologiczne. Literaturoznawstwo (10) Uniwesytet Warszawski, 2020
 • Prace Istytutu Elektrotechniki. Praca zbiorowa. Instytut Elektrotechniki 2020
 • Przegląd Europejski 2020/1, 2020/2. Uniwersytet Warszawski 2020
 • Przegląd badań prowadzonych przez doktorantów. Babicz Marek, Możejko Michał. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2020
 • Przegląd badań prowadzonych w studenckich kołach...Babicz Marek, Możejko Michał. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2020
 • Psychospołeczne bariery zaspokajania potrzeb pracowników. Bieńkowska Jolanta Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013.
 • Quand regarder fait lire. Uniwersytet Warszawski 2019.
 • Rewolucja cyfrowa. Wyzwania, problemy, perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • Rynek Kapitałowy oszczędności i inwestycje. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • Rynek kapitałowy szanse i bariery. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej 2018/11. Uniwersytet Warszawski 2018.
 • Studia Iuridica nr 72, 73, 74, 75, 82. Uniwersytet Warszawski 2017-2019
 • Słowiański krąg. Słowo - myśl - obraz. Uniwersytet Śląski
 • The humanitarian Principle of Punishment and the Protection. Carta Maria. Vizja Press, 2020
 • The transatlantic Trade and investment. Partnership. The 21st. Bieńkowski Wojciech, Prokopowicz Adam K. Dąbrowska Anna. Uczelnia Łazarskiego 2015
 • Uwarunkowania zadłużenia szpitali w Polsce. Miszczyńska Katarzyna, Antczak Elżbieta. Wydawnictwo Uniwersystetu Łódzkiego 2020
 • Wartość kapitału ludzkiego w organizacji w kontekście....Kot-Radojewska Magdalena. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2017.
 • Wielogłos myśli o wychowaniu. Uniwesytet Warszawski 2020.
 • Współczesne badania nad stanem leczniczym środowiska. Chwil Mirosława, Skoczylas Michał. Uniwesytet Przyrodniczy w Lublinie 2019.
 • Współczesne partie i systemy partyjne państw Grupy Wyszehradzkiej. Uniwersytet Śląski 2018.
 • Wybarne zagadnienia z zakresu przemysłu spożywczego. Babicz Marek, Kropiwiec-Domańska  Kinga. Uniwesytet Przyrodniczy w Lublinie 2019.
 • Właściwości wybranych tworzyw drewnopochodnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2019.
 • Zachowania niepożądane w zakładach karnych. Michalska Amanda, Michalski Damian Vizja Press 2020.
 • Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomiczej. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2016.
 • Convergence processes in the houising markets. Kucharska-stasiak Ewa, Kusideł Ewa, Załęczna Magdalena. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Efektywność biokonwersji odpadów organicznych na biogaz w procesach fermentacji z wykorzystaniem owadów Hermetia illucens. Czekała Wojciech. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2019.
 • Loan and Guarantee Founds Waniak-Michalak Halina, Michalak Jan, Turała Maciej. ISBN 978-83-8220-164-2Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 64/4, 64/5 64/6, 64/7. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Toponimia powiatu tureckiego Zając Ewelina. ISBN 978-83-8220-089-8,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Wpływ technologii minimalnego przetwarzania na jakość sensoryczną i mikrobiologiczną oraz zwartość związków biologicznie aktywnych w jarmużu. Biegańska-Marecik Róża. ISBN 978-83-7160-923-7, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2019.
 • Za drzwiami oddziału Byczkowska-Owczarek  Dominika, Kubczak Anna, Pawłowska Beata. ISBN 978-83-8220-144-4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Administrative Proceedings in the Habsburg succession Countries. ISBN 978-83-8220-066-9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Języki specjalistyczne w komunikacji interkulturowej. ISBN 978-83-8220-072-0, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Linguistica hispanica teorica y aplicada. ISBN 078-83-8220-202-1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Magnolia w pułapce obfitości zasobów naturalnych. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Tsolmontuya Myagmarjav. ISBN 978-83-8220-093-5. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Nowoczene trendy w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. ISBN 978-83-8220-313-4. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Organizacje w obliczu wyzwań społeczno-technologicznych. Wybrane problemy praktyk HR. ISBN 978-83-7695-817-0. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych. ISBN 978-83-7695-816-3. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 64/8. Impact of legislative changes on agricultural property trading. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Problemy finansów w oliczu przemian rozwojowych i niepewności. ISBN 978-83-7695-815-6. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Wybrane aspekty współpracy organizacyjnej. ISBN 978-83-7695-825-5. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Wybrane problemy zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji. ISBN 978-83-7695-814-9. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Zarzadzanie kapitałem ludzkim 4.0 - wyzwania organizacyjnei kompetencyjne w perspektywie menedżerskiej. ISBN 978-83-7695-818-7. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. ISBN978-83-7695-819-4. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020

Zapraszamy do korzystania.