Menu odnośników dodatkowych

 

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem z dnia 11 marca Ministra Edukacji Narodowej, które czasowo ogranicza prowadzenie zadań w systemie stacjonarnym, Notoria Serwis zwraca się do Państwa z propozycją pozwalającą na korzystanie z serwisów Notoria zdalnie.

Aby nie pozbawiać Państwa bezpośredniego dostępu do danych proponuje indywidualne dostępy dla kadry naukowej i studentów. Indywidualny dostęp zostanie przydzielony na podstawie otrzymanego zapotrzebowania na adres e-mail notoria@notoria.pl . Rozwiązanie pozwoli Państwu na korzystanie w pełni z danych Notoria Serwis.

Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją Notoria Serwis nie identyfikuje istotnego ryzyka zakłócenia działalności w zakresie kluczowych usług tj. gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o rynku kapitałowym. Oferuje pomoc zarówno merytoryczną jak i techniczną, której udziela telefonicznie pod wskazanymi telefonami:

Katarzyna Marczak

Telefon: 507 533 062

e-mail: k.marczak@notoria.pl

Małgorzata Opalińska

Telefon: 601 294 261

e-mail: m.opalinska@notoria.pl

lub:

e-mail: notoria@notoria.pl