Menu odnośników dodatkowych

 

Dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej

Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników PCz, którzy prowadzą działalność naukową do skorzystania z dostępu do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej.

Ze zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej mogą korzystać osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie narządu wzroku.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC) jest serwisem bibliotecznym dedykowanym osobom z niepełnosprawnością wzroku, w którym gromadzone są elektroniczne wersje różnych materiałów m.in. książek, czasopism i podręczników akademickich.

Zbiory te są przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Baza jest stale powiększana o nowe pozycje zamawiane przez studentów z niepełnosprawnością opracowywane przez specjalistyczne ośrodki na Uniwersytecie Warszawskim oraz na innych uczelniach partnerskich.

Zbiory są katalogowane i opisywane. Przed zamieszczeniem książki lub czasopisma w zbiorze weryfikowana jest jakość dodawanej pozycji.

Dostęp do zbiorów Akademickiej Biblioteki realizowany jest poprzez interfejs zaprojektowany pod kątem jego dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zawartość biblioteki można przejrzeć na stronie www.abc.uw.edu.pl bez konieczności zakładania konta.

Osoby które chciałyby uzyskać dostęp do ww. zbiorów proszone są o kontakt z pracownikiem Działu Nauczania mgr inż. Michałem Modławskim w celu złożenia niezbędnej dokumentacji w ww. sprawie.

Michał Modławski tel. 34 32 50 341

e-mail michał.modlawski@pcz.pl

Dom Studencki Bliźniak ul. Akademicka 5

420201 Częstochowa