• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

Dostęp testowy do baz Sage Journals, Sage Business Cases oraz Data Planet

Zapraszamy do testowania wielodziedzinowej bazy danych SAGE JOURNALS, która gromadzi pełne teksty artykułów z czasopism naukowych z zakresu nauk o zdrowiu, biomedycyny, inżynierii oraz nauk humanistycznych i społecznych wydawanych głównie przez wydawnictwo SAGE Publications (wykaz dostępnych tytułów czasopism).

Zapraszamy także do korzystania z dostępu testowego do baz SAGE Business Cases oraz Data Planet.

Baza SAGE Business Cases to elektroniczny zbiór studiów przypadków biznesowych - zapewnia nieograniczony dostęp do 2500 globalnych i wiarygodnych przykładów ze świata biznesu. Platforma Sage Knowledge pozwala na przeglądanie, pobieranie i udostępnianie zasobów, a także ich integrację z materiałami referencyjnymi, książkowymi i wideo wydawnictwa SAGE.

Baza Data Planet jest największą bazą statystyczną na świecie. Zawiera ok. 6,2 mld danych z ponad 70 różnych źródeł, takich jak: IMF, European Commission Digital Agenda for Europe, OECD, World Stock Market Prices, United Nations High Commissioner for Refugees Population Statistics Road Will i innych. W bazie znajdują się m. in. materiały z zakresu finansów, rachunkowości, bankowości, nauk politycznych oraz społecznych czy przemysłu. 

Dostęp testowy możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci Politechniki Częstochowskiej do 5 kwietnia 2019 r.