Menu odnośników dodatkowych

 

OGŁOSZENIE

Film promujący akcję Open Access

Rejestracja na warsztaty pod adresem e-mail: oin@bg.pcz.pl lub telefonicznie 34 3250-958

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

25.10.2017 Warsztaty z przeszukiwania polskich baz danych, repozytoriów i bibliotek cyfrowych

10:00 – BazTech (nauki techniczne),   AGRO (nauki rolnicze), DML-PL Cyfrowa Biblioteka Matematyczna

11:00 – BazEkon (nauki ekonomiczne),   BazHum (nauki humanistyczne i społeczne), Baza PSJD - Polish Scientific Journals Database (nauki fizyczne, chemiczne, medyczne)

12:00 – Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica

13:00 – repozytoria i biblioteki cyfrowe

26.10.2017 Warsztaty  z przeszukiwania zagranicznych serwisów, baz danych, repozytoriów i bibliotek cyfrowych

10:00 – serwisy open access:  DOAJ, Sherpa Romeo

11:00 – Biblioteka  Regensburgska (Lista Regensburgska czasopism)

12.00 – DART-Europe (portal europejskich dysertacji naukowych)

27.10.2017 Wykorzystanie baz i narzędzi do oceny dorobku naukowego

10:00 – Platforma Web of Science: przeszukiwanie bazy Web of Science Core Collection oraz bazy Journal Citation Reports

11:00 – PBN – Polska Bibliografia Naukowa

12:00 – SCOPUS

13:00 – Google Scholar

 

Rejestracja na warsztaty pod adresem e-mail: oin@bg.pcz.pl lub telefonicznie 34 3250-958