Menu odnośników dodatkowych

 

OGŁOSZENIE

W związku z obowiązkiem sprawozdawczym dotyczącym informacji o publikacjach naukowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce z dnia 04.07.2015 r. uprzejmie informujemy, iż pracownicy naukowi PCz oraz doktoranci PCz zobligowani są do dostarczania wraz z publikacjami wprowadzanymi do bazy BIBLIO informacji dotychczas niegromadzonych w ramach bazy BIBLIO, a obligatoryjnych w Module Sprawozdawczym PBN zgodnie z powyższym Rozporządzeniem.

Dotyczy to głównie informacji o otwartym dostępie do publikacji (Open Access). W związku z faktem, iż informacje odnoszące się do trybu publikowania dotyczą praw autorskich i Biblioteka nie może wprowadzać tych danych bez weryfikacji autorów, uprzejmie informujemy, iż za rzetelność informacji o publikacjach odpowiadają, zgodnie z Rozporządzeniem, ich autorzy.

W załączeniu przekazujemy formularz, który  pracownicy naukowi PCz i doktoranci PCz zobowiązani są dostarczyć osobiście (Biblioteka Główna PCz, p.418, III piętro) lub drogą elektroniczną (plik PDF, skan) z własnoręcznym podpisem autora lub jednego ze współautorów na adres biblio@bg.pcz.pl.