Menu odnośników dodatkowych

 

EndNote

EndNote – narzędzie do kolekcjonowania, organizowania i formatowania bibliografii, wyszukanej w licznych bazach. Biblioteka EndNote Web pozwala użytkownikom na łatwe tworzenie własnych zbiorów piśmiennictwa do 10 tys. rekordów, pochodzącących z Web of Knowledge i wielu innych internetowych katalogów bibliotecznych.

Biblioteka EndNote Web jest narzędziem ogólnodostępnym, a zarazem spersonalizowanym, dedykowanym dla indywidualnego użytkownika, należy się do niej zalogować stosując podany przy rejestracji adres email i własne hasło. Dostęp do Biblioteki EndNote Web jest bezpłatny i korzystanie nie jest warunkowane koniecznością obecności komputera w sieci instytucji subskrybującej bazy Thomson Reuters. Natomiast w celu zapewnienia najbardziej optymalnego dostępu zaleca się utworzenie hasła i podanie adresu email na platformie Web of Knowledge poprzez link "Register" (rejestracji należy dokonać z sieci uczelnianej). W innym wypadku dostęp będzie mógł wymagać odnowienia po terminie 6 miesięcy od pierwszego logowania.

Każdy z użytkowników po zarejestrowaniu może z niej skorzystać poprzez link na platformie Web of Knowledge, bądź wybierając adres url: http://myendnoteweb.com/

Szczegółowe informacje na stronie: http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z...