Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Katalog książek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
Lp.Tytuł główny
1. 8th [Eighth] International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP): Conference Proceedings.
2.On Asymptotic Properties of Generalized Multivariate Rank Statistic
3. Mazowsze Studia Regionalne / red. Adriana Barbara Cieślak.
4.The Physical Properties of Liquid Metals
5. "Baustoffrecycling": Vortrage zum Kolloquium des Sonderforschungsbereiches 385.08.Februar 1996.
6.Der "einheitliche Grund" als Ausgangspunkt betriebswirtschaftlicher Analyse
7. "Empatyczne zarządzanie" w czasach kreatywności performatywnej / Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Małgorzata Król, Agnieszka Giszterowicz.
8. "Kocham. Nie biję" ?: przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym / Anna Siejak.
9. "Lekkoatletyka" w starożytnej Grecji i Rzymie: klasyczne wzorce i ich implikacje we współczesnym sporcie. / Cz. 2 ; Studium historii lekkoatletyki / Janusz Iskra.
10. "Pan raczy żartować, panie Feynman!": przypadki ciekawego człowieka / Richard P. Feynman ; wysłuchał Ralph Leighton ; opracował Edward Hutchings ; [tł. z jęz. angielskiego].
11. "Postanowiono załatwić odmownie...": budownictwo sakralne w diecezji częstochowskiej (1957-1989) wybór dokumentów / oprac. Andrzej Sznajder, Władysław Piotr Wlaźlak.
12. "Praktyka czyni mistrza" społeczne konteksty szkolnictwa zawodowego / pod red. Teresy Sołdry-Gwiżdż i Kazimierza Szczygielskiego.
13. "Sen architekta" czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku: Studia i materiały / Zdzisława Tołłoczko.
14. "Sprawiedliwy" handel? czy Fair Trade rzeczywiście zwalcza problem ubóstwa / Victor V. Claar ; tł. z ang.
15. "Sprawozdanie o stanie gleb"narzędziem identyfikacji i oceny zanieczyszczenia gleb / Jolanta Kwiatkowska-Malina, Carlos Pyrcz, Bartosz Zaborski.
16. "Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży" - z badań przeprowadzonych w świetlicy środowiskowej w częstochowskiej dzielnicy Ostatni Grosz / Sylwia Domagalska.
17. "Trzecie Drogi" a ekonomia: VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001 / Wacław Wilczyński.
18. "Why Chemistry?!": International Conference on Chemistry at the Service of Society. Krakow, Poland 2-5 December 2007 / Ed. Jerzy Haber, Marcin Czerwenka, Joanna Kryściak-Czerwenka.
19. "Wnętrze" w kompozycji krajobrazu: wybrane elementy genezy analizy porównawczej i zastosowań pojęcia / Aleksander Bohm.
20. (Nie)Miłość / Natasza Socha.
21. (Nie)Młodość / Natasza Socha.
22. (Nie)Piękność / Natasza Socha.
23. (R)ewaluacja: poszukiwanie nowych metod oceny efektów / pod red. Agnieszki Haber i Zuzanny Popis.
24. 1 [First] Conference on Ionic Liquids and Solid Electrolytes: Proceedings, June 12-14, 1997. Szklarska Poręba.
25. 1 [Pierwsza] Konferencja Naukowa Instytutu Inżynierii Lądowej (na prawach Wydziału) Politechniki Częstochowskiej.
26. 1 + 1 = 10: Vademecum komputera / Jędrzej Wróblewski.
27. 1-2-3 Lotus 5 dla Windows dla opornych / John Walkenbach ; tł. z ang.
28. 1-2-3 Lotus dla opornych / Greg Harvey ; tł. z ang.
29. 1-2-3 Lotus dla opornych: ściąga / Greg Harvey ; tł. z ang.
30. 1-Bitowe przetworniki różnicowe a/c i c/a z próbkowaniem adaptacyjnym - metody analizy i ocena właściwości / Ryszard Golański.
31. 10 [Dziesięć] lat Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej.
32. 10 [Dziesięć] lat reformy emerytalnej w Polsce: efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia / pod red. Filipa Chybalskiego, Iwony Staniec.
33. 10 [Dziesięć] lat transformacji w Polsce: fakty i opinie.
34. 10 [Dziesięć] lat Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej / Janusz Wilczyński.
35. 10 [Dziesięć] lat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w górnictwie. (Konferencja). Ustroń, 30-31 maja 2005.
36. 10 Fachtagung Grundbau am 20 und 21 Februar 1985 in Dresden.
37. 10-Tage-Technologie fur die Instandsetzung und Modernisierung des Kuche/Bad/WC-Bereichs in bewohnten, mehrgeschossigen Wohngebauden / Frank Warziniak.
38. 100 [sto] lat Polskiego Dozoru Technicznego / [oprac.] Marek Barnaś [i in.].
39. 100 [sto] lat turystyki i krajoznawstwa w Częstochowie 1908-2008: praca zbiorowa / pod red. Mariana Głowackiego.
40. 100 [Sto] najsłynniejszych budowli / Antoni Piskadło.
41. 100 [Sto] najsłynniejszych obrazów / Jacek Buszyński, Andrzej Osęka.
42. 100 [Sto] projektów na 555 / Krzysztof Górski.
43. 100 [Sto] prostych doświadczeń z wodą i powietrzem / Ryszard Błażejewski.
44. 100 [Sto] testów z gramatyki angielskiej: przewodnik dla maturzystów, olimpijczyków i kandydatów na studia filologiczne / Henryk Krzyżanowski.
45. 100 [Stu]-lecie geofizyki polskiej 1895-1995: kalendarium / Jerzy Kowalczuk.
46. 100 lat Głównego Urzędu Miar / Andrzej Barański.
47. 100 lat Najwyższej Izby Kontroli: historia kieleckiej delegatury NIK / Iwona Pogorzelska, Grzegorz Walendzik.
48. 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce: księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. Alicja Adamczak.
49. 100 lat tradycji i doświadczeń Odlewni Żeliwa WULKAN S.A. / Janusz Zatoń.
50. 100 Programs for the ZX Spectrum / Ian M(a)cLean, John Gordon.