Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Baza publikacji pracowników PCz

Lp.Tytuł
301.A Comprehensive Study of the Circulating Fluidized Bed.
302.Analiza morfologiczna jako metoda wspomagająca procesy twórcze.
303.Architektura i oprogramowanie obrabiarkowych systemów CNC.
304.Badania rozkładu temperatury w płytach betonowych nagrzewanych plazmą niskotemperaturową osiowo-symetrycznie.
305.Badanie wpływu warstwy stykowej kruszywo-zaprawa na odporność betonów na pękanie.
306.Current Transformer with Cut Core Made of Metallic Glass Ribbon.
307.Determination of Mechanical Characteristic of Electromechanical Transducers of Linear Mation on the Basis of Experimental Data.
308.Domain Structure in Sintered Nd15Fe77B8 Permanent Magnet at Different Points of Magnetization Reversal Curve.
309.Efekty cieplno-wilgotnościowe w betonach żaroodpornych.
310.Effect of Slight Cold-Working on Magnetic Properties of Non-Oriented Low-Carbon Electrical Steels.
311.Einfluss der Anlasstemperatur auf die Versprodung von Mn-Si-Vergutungsstahlen.
312.EPR Investigations of in Commensurate Phase Transition in RbIn(MoO4)2.
313.EPR Investigations of Magnetic Phase Transitions in KMnxZn1-xF3.
314.Erstarrungsthermomechanik eines Gussstückes unter Berücksichtigung seines Kornaufbaus.
315.Hiperbaryczne procesy wytapiania stali stopowych o wysokiej zawartości azotu.
316.Idealne rozwiązanie- jako metoda projektowania w technice i architekturze.
317.Inaccuracy of Modeling of Multilayer Microwave Absorbers.
318.Jednoczesne usuwanie siarki i fosforu ze stali typu 18/8 przy zastosowaniu nadciśnienia.
319.Materiały na powłoki przedłużające trwałość eksploatacyjną i intensyfikujące wymianę ciepła przez promieniowanie w piecach i urządzeniach energetycznych.
320.Materiały ogniotrwałe.
321.Metodyka określenia parametrów płyty roboczej wykańczarki ślizgowej do obróbki powierzchni świeżo uformowanych mieszanek betonowych.
322.Mikrokomputery i oprogramowanie w pracy metalurga.
323.Nelinejnye elektriceskie cepi i mechaniceskie sistemy so stochasticeskim povedeniem.
324.Nieprawidłowości techniczno-technologiczne rozwiązań projektowo-wykonawczych budynków mieszkalnych w osiedlu Tysiąclecia w Katowicach zrealizowanych z zastosowaniem metody deskowań ślizgowych.
325.On Optimal Global Rate of Convergence of Some Nonparametric Identification Procedures.
326.Optymalizacja procesu lutowania proszkowego srebra.
327.Organizacja produkcji budowlanej na górniczych terenach sejsmicznych.
328.Parametry strugi w ścieku ulicznym.
329.Piece cynkownicze z nowym systemem ogrzewania kąpieli cynkowej.
330.Plazmowe hartowanie dużych powierzchni.
331.Podajnik z impulsowym podawaniem drutu do spawania metodą MIG/MAG.
332.Praktyczne zastosowanie inhibitorów trawienia.
333.Projektowanie hut żelaza. Wspomnienia.
334.Projektowanie i produkcja taśm proszkowych do napawania.
335.Przygotowanie podłoża i natryskiwanie wielowarstwowe powłok.
336.Redukcja tlenków żelaza z fazy ciekłej.
337.Stan naprężeń spawanych prętów o przekroju skrzynkowym z uwzględnieniem makronaprężeń własnych.
338.Technologia odlewnictwa.Laboratorium.
339.The Analysis of Stability of Linear Electromechanical Energy Transducers Operating in the Systems of Industrial Robots for the Determined State Matrix.
340.The Effect of Decarburizing Process on the Magnetic Properties of Low-Carbon Electrical Steel.
341.Warunki pracy i rozwój konstrukcji pieców wgłębnych.
342.Własności mechaniczne blach ze stali 1H18N9T.
343.Wpływ ilości nadziarna (frakcji powyżej 3mm) koksiku i kamienia wapiennego na jakość spieku.
344.Wybrane zagadnienia z technologii wielkopiecowej.
345.Zakrzepłe piękno-wystawa CAST ART w Dusseldorfie.
346.Zastosowanie ogniwa stężeniowego do pomiaru ciśnień cząstkowych tlenu.
347.Zastosowanie wyników badania twardości i zawartości tlenu do oceny wytrzymałości stali na zmęczenie.
348.Zjawiska cieplne w piecach przeciwprądowych i ich wpływ na rozwój konstrukcji.
349.Zmiany w hutnictwie zachodnioeuropejskim.
350.Żeliwo niskochromowe o zawartości do 1,5 procent Cr uzyskane przez rozpuszczanie żelazokrzemochromu.