Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Baza publikacji pracowników PCz

... 3 4 5 6 7 8 9 ...
Lp.Tytuł
251.12-bitowy system do indykowania silników spalinowych.
252.A Method of Calculating Closed Earth-Return Networks Containing Railway Rails Supplied by Direct Currents.
253.A Nonparametric Procedure for Identification of the Step Response Function and its Microprocessor Implementation.
254.Analiza korelacyjno-spektralna turbulentnych fluktuacji przepływu w warstwie przyściennej z powierzchniową wymianą masy.
255.Analysis of Temperature and Stress Fields in Bars of Induction Motor Cage During Starting.
256.Application of the Identification Method for Calculation of Deformation Resistance.
257.Auftreten von Karbidfilmen in hoherfesten vanadiummikrolegierten Stahlen nach dem Walzen.
258.Behaviour of Column-Mode Vortex Structures in the Near Flow Region of a Round Free Jet.
259.Bilans zapotrzebowania na agregaty biogazowe.
260.Biogazowy zespół prądotwórczy z utylizacją ciepła.
261.Blaski i cienie hutnictwa żelaza na ziemiach polskich.Refleksje historyczne.Cz.1.Od zarania dziejów do 1939 r.
262.Conditional Averaging Procedure for the Detection of Coherent Motion in a Free Jet.
263.Cononical Distribution of Random Vector as a Base of Arma Model and Certain of its Variants.
264.Detekcja struktur koherentnych w swobodnej strudze kołowej.
265.Einfluss ausgewahlter Mineralisatoren auf die Eigenschaften Keramischer Werkstoffe.
266.Eksploatacja silnika gazowego.
267.Eksplozje w silnikach gazowych.
268.Electromagnetic Field Analysis and Performance of the Linear Induction Motor Taking into Account End and Transverse Edge Effects.
269.Elektroniczna i klasyczna instalacja zapłonowa w silnikach biogazowych.
270.Enfluss des CaF2-Gehalts silikatischer Schlacken auf deren elektrische Leitfahigkeit.
271.EPR Study of the Commensurate-Incommensurate Phase Transition in [Mg(H2O)6]GeFe.
272.Formation of Helical Structures in a Round Free Jet.
273.Influence of Simplifications in the Computational Model of the Linear Induction Motor Performance.
274.Korekta spektrum energii turbulencji mierzonego sondą termoanemometryczną o skończonej długości włókna.
275.Korekta wskazań sondy termoanemometrycznej przy pomiarze spektrum energii turbulencji.
276.La logique de commande sequentionnelle pour la propulsion a thyristor de courant continu avec la regulation bi-directionnelle.
277.Laboratorium z mechaniki płynów.Praca zbiorowa.
278.Mathematical Model of Power Transmission System of Ball Grinders for Analysis of Dynamical States.
279.Methode der Dynamischen Zustande zur Kapazitatsmessung unter Verwendung eines Mikrorechners.
280.Metoda badania i obliczania zagrożenia porażeniowego na terenach zakładów przemysłowych zasilanych z linii 110 kV z przewodami odgromowymi.
281.Niezawodność i bezpieczeństwo pracy ciągarek bębnowych do drutu.
282.Okislenie uglevodistoj stali v produktach sgoranija koksoval'nogo gaza.
283.Optimum Stretching Roll Pass Design.
284.Podwyższenie promieniowania gazu ziemnego drogą pirolizy metanu.
285.Semi-Preserving Development of a Slightly Heated Free Swirling Jet.
286.Silniki gazowe dla metanowych kopalni węgla.
287.The Application of Variable Interval Time Averaging Method in the Detection of Coherent Structures in a Round Free Jet.
288.The Influence of Friction on the Intensification of Cold Extrusion Process.
289.The Influence of Variation of the Cross-Sectional Area of an Insulated Current Leads on its Parameters.
290.The Turbulent Cascade-Wake Flow with the Trailing-Edge Suction.
291.Thermostimulated Exoelectron Emission (TSEE) Kinetics from (Co-Fe)-(Si-B)-Type Magnetic Metallic Glass.
292.W sprawie określenia nośności przekrojów żelbetowych mimośrodowo ściskanych i zginanych posiadających zbrojenie na całym obwodzie.
293.Własności metrologiczne przepływomierza kulkowego.
294.Wpływ przepuszczalności powłok na ich odporność korozyjną w wysokich temperaturach.
295.Wpływ termicznego kondycjonowania na efektywność odwadniania osadów ściekowych poddanych stabilizacji beztlenowej.
296.Wpływ wybranych mineralizatorów na właściwości ceramiczne iłów ogniotrwałych i kamionkowych.
297.Wpływ wyżarzania na udział faz krystalicznych i strukturę poliamidu 6 oraz politrioksanu.
298.Wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania w hutnictwie.
299.Zastosowanie stali nieuspokojonych do produkcji sitek i noży do maszynek do mielenia mięsa.
300.Zastosowanie układu LDA do pomiarów prędkości w płomieniach.