Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Baza publikacji pracowników PCz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...
Lp.Tytuł
151.Aluminotermia w procesie otrzymywania żeliwa niskochromowego.
152.Analiza pęknięć podłużnych na kęsach ze stali sprężynowych.
153.Beitrag zur Steigerung der Streckgrenze von Stahlguss mit erhohtem Mangangehalt durch Mikrolegieren mit Vanadium und Niob.
154.Calculation Method of Linear Induction Motor Supplied from Symmetrical Voltage Source.
155.Dobór technologii nagrzewania wsadu bimetalowego przed przeróbką plastyczną.
156.Dobór warunków topienia żeliwa syntetycznego w małym piecu indukcyjnym.
157.Effect of Decarburizing Process on the Magnetic Properties of Low-Carbon Steel Sheets.
158.EPR Investigation of Pseudoproper Ferroelastic Phase Transition in KH3(SeO3)2.
159.Herstellung und Bewertung von legiertem Baustahl als Kettenwerkstoff.
160.Improvement of Magnetic Properties of 80Ni Permalloys Through Cold Work and Annealing Conditions.
161.Intensyfikacja spalania paliwa gazowego wskutek oddziaływania drgań akustycznych.
162.Język rosyjski.Skrypt do nauczania na Wydziale Budowy Maszyn.
163.Kierunki badań Zakładu Metalurgii Stali Politechniki Częstochowskiej.
164.Koncepcja wyparkowego schładzania roztworu ołowiowo-cynkowego w rynnie separacyjnej pieca szybowego do produkcji cynku.
165.Koncepcje ujęcia i zagospodarowania ciepła odpadowego w pirometalurgicznym procesie otrzymywania cynku i ołowiu.
166.Magnetic Properties of Low-Carbon Steel Sheets Deformed with Slight Cold Reduction.
167.Metalurgia i odlewnictwo żeliwa.Cz.1.Struktura i właściwości żeliwa.
168.Metoda obróbki sygnałów LDA w przepływach o zmiennej koncentracji posiewu.
169.Miara stref synchronizacji generatora drgań relaksacyjnych.
170.Mosiądz na panwie łożysk ślizgowych.
171.Możliwości stosowania obróbki przez nagniatanie.
172.Nacinanie rowków pod drut piłowy głowicą Wagnera z nożami stycznymi.
173.Nagniatanie stali o podwyższonej jakości.
174.Nagrzewanie wsadu dwuwarstwowego przed przeróbką plastyczną.
175.Nowoczesne metody wtryskiwania i wytłaczania.
176.On the Titanium Sulphide Inclusions of Magnetically Hard Alnico 5 Alloy with Addition of Sulphur and Titanium.
177.Opracowanie programu nagrzewania wsadu bimetalowego przed przeróbką plastyczną na rury dwuwarstwowe.
178.Otrzymywanie żeliwa tytanowego na drodze redukcji dwutlenku tytanu.
179.Performance of Linear Induction Motor Supplied with Nonsinusoidal Current.
180.Proces krzepnięcia metali i stopów przy oddziaływaniu zewnętrznego nacisku.
181.Properties of Strips from Low-Carbon Steel Containing Si and Al.
182.Przydatność komputera w interpretacji wyników badań tribologicznych.
183.Strefy synchronizacji generatora drgań relaksacyjnych.
184.Strukturnyj sintez parallentnych vycislitelnych sistem dlja ortogonalnogo razlozenija matric.
185.System gramatyczno-semantyczny w dydaktyce języków obcych.
186.Śrubowa metoda ostrzenia wierteł krętych.
187.Temperatura skrawania w procesie obwiedniowego frezowania kół zębatych.
188.The Effect of the Surface Conditions on the Magnetic Properties in Amorphous Co-Fe-Si-B Alloys.
189.Uniaxial Stress Effect on Ferroelastic Phase Transition in KSc(MoO4)2.
190.Wpływ aktywności źródła wodoru na kinetykę pękania naprężeniowo-wodorowego i wielkość odkształceń sprężystych i plastycznych w stali średniowęglowej.
191.Wpływ dodatku PTFE na właściwości przetwórcze tłoczyw fenolowych.
192.Wpływ konstrukcji ścian komór grzewczych pieca cykowniczego z wanną stalową na wzrost temperatury kąpieli po nagłym zatrzymaniu procesu produkcyjnego.
193.Wpływ liczby przejść krążka w czasie obróbki elektromechanicznej na wybrane własności warstwy wierzchniej stali.
194.Wpływ naftalenu na zmianę składu chemicznego żeliwa,własności mechaniczne i wydzielenia grafitu.
195.Wpływ obróbki cieplnej na właściwości wysokowęglowej stali chromowo-krzemowej na lemiesze.
196.Wpływ transportu na zabytki.
197.Wpływ wodoru na wielkość śladów mikropustek przełomu ciągliwego w stali o strukturze sferoidalnego cementu.
198.Wykorzystanie ciepła odpadowego spalin z kotłów olejowych.
199.Wytapianie stali w piecach elektrycznych.
200.Zastosowanie złoża ziarnistego do intensyfikacji nagrzewania drutu i taśmy w procesie obróbki cieplnej.