Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Baza publikacji pracowników PCz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
Lp.Tytuł
101.Aktywizacja najzdolniejszych.
102.Anisotropy of DC Magnetostriction in Cold-Rolled Electrical Sheets of Goss Texture.
103.Anizotropowe właściwości taśm szkieł metalicznych AFB produkcji krajowej.
104.Badania "wysokotemperaturowej wytrzymałości" koksu wielkopiecowego.
105.Badania nad zespolonym procesem obróbki przepływowej ciekłych stopów aluminium-krzem.
106.Badania zjawisk w rejonie strefy dyszowej wielkiego pieca przy użyciu modeli fizycznych.
107.Bilans potrzeb wodnych Krakowa dzisiaj i w przyszłości.
108.Dobór kół zmianowych przekładni gitarowej z wykorzystaniem mikrokomputera.
109.Energy Consumption During Pneumatic Jet Milling.
110.Filtracja stopów Al. Badania własne na tle współczesnych trendów rozwojowych.
111.Heat Flow in Biological Tissue Undergoing Laser Irradiation.
112.Intensyfikacja procesu spalania w palniku z wykorzystaniem zaburzeń zewnętrznych.
113.Ispolzovanie stochasticeskich optimizatorov v mnogoparametriceskoj avtomatizacii.
114.Korozja metali i ich kwaśne trawienie w obecności inhibitorów.
115.Kruchość międzyziarnista staliw węglowych i stopowych.
116.Krzepnięcie adiabatyczne odlewów zbrojonych makroskopowo.
117.Measurements of Dynamical States of Electromechanical Energy Transolucers of Linear Motion Examplified by Cylindrical Motor.
118.Metalurgia surówki.Ćwiczenia rachunkowe.
119.Modelowanie i symulacja systemów użytkowania maszyn w jednorodnych procesach budowlanych.
120.Naprężenia w elementach prostopadłościennych chłodzonych z różną intensywnością.Cz.1.
121.Naprężenia w elementach prostopadłościennych chłodzonych z różną intensywnością.Cz.2.
122.Naprężenia w elementach spawanych ze stali o podwyższonej wytrzymałości.
123.Negocjowanie umów, taktyka NVC.
124.Ocena skłonności odlewów do pękania na gorąco.
125.Oddziaływanie mechaniczne odlewu i formy odlewniczej - szczelina skurczowa.
126.Odporność na ścieranie stali 38GSA a obróbka cieplna.
127.On the Criterion of Grain Separation.
128.Organizacja i ekonomika placu budowy w świetle wyników przeglądów stanowisk pracy w budownictwie.
129.Pękanie stopów Cu-Sn w warunkach krzepnięcia objętościowego.
130.Powstawanie wad struktury w czasie krzepnięcia odlewów staliwnych i ich wpływ na własności.
131.Praktyka długookresowa w systemie studiów politechnicznych.
132.Rozdział funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie.
133.Rozkład temperatury i naprężeń w płytach betonowych nagrzewanych plazmą niskotemperaturową.
134.Rozwiązanie analityczne równań krzepnięcia objętościowego dwuskładnikowych stopów metali.
135.Równania krzepnięcia objętościowego dwuskładnikowych stopów metali.
136.Separation of Solid Grains in the Light of Dimensional Analysis.
137.Some Remarks on Perpendicular Projection.
138.Spalanie pyłu węglowego w palniku z rezonatorem akustycznym.
139.Step-by-Step Extrapolation of the Random Vector.
140.System przedsiębiorstwa budowlanego-wybrane problemy.
141.The Influence of the Skin Effect on Eddy Current Losses Induced by Barkhausen Jumps for the Single Domain Wall Model.
142.Two-Dimensional Cylindrical Model of the Sector Motor with a Solid Rotor.
143.Ustrojstvo dlja izmerenija skorosti potoka zidkosti.
144.Uwarunkowania efektywności materiałów budowlanych.
145.Weryfikacja pomiaru wartości zagrożonej w warunkach kryzysu
146.Właściwości preparatów typu Kamox i Kaminox jako nowych inhibitorów kwaśnego trawienia stali węglowej.
147.Wpływ odpadów górnictwa węgla kamiennego na środowisko wodne.Ocena zagrożenia, prognozowanie, zapobieganie.
148.Wytrzymałość stali na zmęczenie a wytrzymałość na rozciąganie.
149.Zastosowanie aparatu smugowego do badania strug gazowych.
150.Zastosowanie natryskiwania plazmowego do regeneracji wałów korbowych.