Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Baza publikacji pracowników PCz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lp.Tytuł
51.Analiza oddziaływań mechanicznych wlewnicy i wlewka metodą nośności granicznej.
52.Badania doświadczalne szczeliny skurczowej tworzącej się między kokilą a odlewem o przekroju kwadratowym.
53.Badania modelowe palnika mazutowego.
54.Badania modelowe palnika mazutowego.
55.Badania możliwości stosowania gorącego wsadu oraz opracowanie technologii jego nagrzewania.
56.Badanie "świecenia" płomieni gazowych.
57.Czynniki przypadkowe w procesie inwestycyjnym.
58.Double-Unit Drawing Stands for Wire Production.
59.Effect of Nickel on Plastic Properties and Change of Concentration of Defects Generated During Plastic Deformation of Steinless Steel at Low Temperatures.
60.Einfluss ausgewahlter Mineralisatore auf die Eigenschaften Keramischer Werkstoffe.
61.Forma i symbol-przesyt i ubóstwo.
62.Hierarchiczne sterowanie odsprzężonym układem napędowym z silnikiem asynchronicznym.
63.Kinetyka nawęglania żelaza ARMCO w elektrocieplnym złożu fluidalnym.
64.Laboratorium maszyn elektrycznych
65.Nagrzewanie wsadu. Podstawy teoretyczne. Skrypt.
66.Nowoczesna koncepcja sterowania zapasami w budownictwie.
67.O dokładności symulacji elementów parametryczntch LC za pomocą wybranych konwerterów impedancji.
68.Obróbka cieplna w złożu fluidalnym dziś i w przyszłości.
69.Ocena przydatności metod pomiarowych stosowanych do określenia przewodności elektrycznej żużli.
70.Określenie parametrów generacyjnych dla termoelektrycznych czujników zabezpieczeń gazowych na podstawie pomiarów magnetycznych.
71.Plazma temperaturowa w obróbce cieplnej materiałów.
72.Podwyższenie parametrów pracy cieplnej urządzeń za pomocą powłok natryskanych plazmowo.
73.Pojęcie i pomiar efektu zarażania w systemie finansowym
74.Pomiary szumów magnetycznych.
75.Powłoki natryskiwane plazmowo z zadaniem zwiększenia trwałości eksploatacyjnej części maszyn i urządzeń.
76.Powłoki ochronne w walce z korozją wysokotemperaturową.
77.Przegląd i ocena metod modelowania turbulencji warstwy przyściennej z powierzchniową wymianą masy.
78.Przekształcenie równania parametrycznego powierzchni do postaci jawnej.
79.Przeobrażenia spektrometrii tworzyw metalurgicznych.
80.Równania mechaniki krzepnięcia odlewu lepkosprężystej tarczy.
81.Stochastyczne modelowanie optymalnego okresu międzyremontowego sieci cieplnej.
82.Strata stali przy nagrzewaniu ze stałą temperaturą powierzchni.
83.Struktura turbulencji i bilans jej energii w warstwie przyściennej na powierzchni przepuszczalnej.
84.Studzenie półwyrobów stalowych.
85.Tanatopedagogika w procesie kształcenia nauczycieli.
86.The Corrosion of Iron in 0,5-8M Hydrochloric Acid Solutions.
87.Układy przetwornika analogowo-cyfrowego do pomiaru temperatury.
88.Vycet nekterych ukazatelii spolehlivosti kovacich lisci MAXI typu LKM.
89.Własności i możliwości zastosowania powłok natryskiwanych cieplnie w gospodarce materiałowej.
90.Wpływ lepkości smaru na pole prędkości w ściskanej warstwie smaru.
91.Wpływ niektórych dodatków nieilastych do mas ceramicznych na właściwości uzyskanych tworzyw.
92.Wpływ parametrów wtryskiwania na chropowatość wyprasek z termoplastycznych tworzyw sztucznych.
93.Wpływ środka smarującego na makrostrukturę wyprasek z poliamidu 6 wzmocnionego włóknami szklanymi.
94.Wpływ wybranych minerałów na własności ceramiczne iłów ogniotrwałych i kamionkowych.
95.Wpływ zmian własności gazów na prace pieców grzewczych.
96.Wpływ zmian własności gazu koksowniczego na pracę pieców grzewczych.
97.Wybrane problemy gospodarki remontowej w elektrowniach zawodowych.
98.Zastosowanie nadplastycznych przekładek metalowych jako smarów w obróbce plastycznej.
99.Zastosowanie wysokotemperaturowej analizy rentgenowskiej do badania termoplastycznych tworzyw sztucznych.
100.Zmiana wysokości zarysu frezów krążkowych zataczanych w miarę zużycia freza.