Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Baza publikacji pracowników PCz

Lp.Tytuł
451.Analiza procesu nagniatania oscylacyjnego.
452.Analiza procesu nagniatania powierzchni płaskich.
453.Analiza sił występujących w procesie nagniatania tocznego
454.Anisotropy of Magnetic Properties in Thin Electrical Sheets.
455.Anisotropy of Mechanical Properties in Cold Rolled Electrical Sheets of Goss Texture.
456.Badania odzysku węglika krzemu ze szlamów poszlifierskich w skali półtechnicznej.
457.Badanie stanu technicznego sieci ciepłowniczych poprzez pomiar ich śladu termicznego.
458.Chropowatość tworzywa sztucznego po nagniataniu.
459.Co-and Ni-based Amorphous Ribbons as Magnetic Screens of Inductive Units.
460.Demagnetization Effect of Rectangular and Ring-Shaped Samples Made of Electrical Sheets Placed in a Stationary Magnetic Field.
461.Drgania podharmoniczne i chaotyczne w generatorze synchronicznym.Cz.1.Generator ze stałym prądem wzbudzenia.
462.Drgania podharmoniczne i chaotyczne w generatorze synchronicznym.Cz.2.Generator z okresowo zmiennym prądem wzbudzenia.
463.Evaluation of the Internal Dissipation Factor in Coupled Thermoplasticity.
464.Hitzebestandiges niedrigaluminiumlegiertes Gusseisen mit Kugelgraphit.Teil 1:Grundlagen und Herstellungsbedingungen.
465.Materiały na formy.Ćwiczenia laboratoryjne.
466.Mechanizm zużycia ciernego warstwy wierzchniej wygładzonej elektromechanicznie.
467.Metodyka oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środowisku.
468.Mikrofraktograficzne aspekty odporności na pękanie stali mikrostopowej.
469.Modelowanie strefy odkształcenia w procesie nagniatania.
470.Modelowanie systemowo-strukturalne spawalności stali.
471.Możliwości zastosowania obróbki przez nagniatanie w świetle badań własnych.
472.Nagniatanie elektromechaniczne powierzchni czopów kulistych.
473.Nagniatanie elektromechaniczne żeliwa.
474.Nagniatanie wzdłużne cylindrycznych powierzchni zewnętrznych.
475.Nitrogen Solubility in Liquid Iron Alloys Containing High Amounts of Chromium and Manganese in Hyperbaric Conditions.
476.Obróbka nagniataniem powierzchni uzębień.
477.Obróbka wykańczająca obrzeży klap przepustnic zaporowych elastycznymi ściernicami polerskimi.
478.Parametry strefy kontaktu w procesie nagniatania.
479.Podstawowe jednostki informacyjne zmodyfikowanej wersji uniwersalnego kodu semantycznego /UKS/.
480.Pomiar temperatury próbek poddanych procesowi zmęczenia.
481.Pompa ciepła w budynku jednorodzinnym.
482.Porównanie wyników wykańczania powierzchni przez szlifowanie i nagniatanie.
483.Postać wydzieleń niskotopliwej fazy i jej wpływ na własności brązu ołowiowego.
484.Spadek temperatury ciekłego żeliwa podczas obróbki pozapiecowej.
485.Spalanie paliwa gazowego w palniku z mechanicznym generatorem drgań.
486.Ścieżki równowagi granicznej obciążeń i przemieszczeń prętów ściskanych obarczonych imperfekcjami.
487.Termomicrocomputer System for Analysis of Plasma-Metallurgical Process.Bibliographical and Thermomechanical Data Base.
488.Thermal Effects in Friction Welding.
489.Thermo-Microcomputer System for Analysis of Plasma-Metallurgical Process.Chemical Equilibria and Component Activities of Multicomponent and Heterophase Systems.
490.Thin Strip of the Fe-28Cr-23Co-1Si (wt.procent) Permanent Magnet Alloy.
491.Wpływ krążkowania na wybrane właściwości warstwy wierzchniej okładzin wrzecion przędzalniczych.
492.Wpływ obciążenia na geometrię strefy styku i umocnienie warstwy wierzchniej.
493.Wpływ zaburzeń zewnętrznych na drogę mieszania substratów gazowych i konfigurację strugi.
494.Wybrane metody komputerowe w budownictwie.Programy i przykłady.
495.Wygładzanie elektromechaniczne kół stożkowych o zębach kołowo-łukowych.
496.Wykorzystanie postaci kanonicznej wektora losowego w modelach predykcji zapotrzebowania na energię elektryczną.
497.Wypełnianie się leja depresyjnego po zaprzestaniu odwadniania warstw kościeliskich w rudonośnym obszarze częstochowskim.
498.Zagospodarowanie ciepła odpadowego jako czynnik poprawiający stan środowiska przyrodniczego w Polsce.
499.Zastosowanie lokalizatora akustycznego do określania miejsca uszkodzenia rurociągu sieci ciepłowniczej.
500.Zmiany w środowisku przyrodniczym regionu częstochowskiego pod wpływem eksploatacji rud żelaza.