Menu odnośników dodatkowych

 

Metrological Attributes of Current Transformers in Electrical Energy Meters.


Dane podstawowe
Nr systemowy: 37038
Tytuł: Metrological Attributes of Current Transformers in Electrical Energy Meters.
Autorzy: SOIŃSKI Marian - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Elektryczny - autor
PLUTA Wojciech - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Elektryczny - autor
ZUREK Stan - autor
KOZŁOWSKI A. - autor
Typ dokumentu: Referat
Typ publikacji: publikacja obcojęzyczna
Nazwa wydawnictwa: Vienna Magnetic Group Reports
Rok publikacji: 2012
Strony: 33-34
Materiały ilustracyjne, bibliografia: rys.bibliogr.poz.3.
Nazwa konferencji: 2-DM. 12 th International Workshop on 1&2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing. Short Paper Proceedings. Eds. H. Pfützner, G. Shilyashki & V. Galabov. Sept. 4-6, , Vienna, Austria..
ISBN: 3-902 105-03-8