Menu odnośników dodatkowych

 

EndNote

EndNote – narzędzie do kolekcjonowania, organizowania i formatowania bibliografii, wyszukanej w licznych bazach. Biblioteka EndNote Web pozwala użytkownikom na łatwe tworzenie własnych zbiorów piśmiennictwa do 10 tys. rekordów, pochodzącących z Web of Knowledge i wielu innych internetowych katalogów bibliotecznych.

ResearchGATE

ResearchGATE to międzynarodowy, bezpłatny serwis społecznościowy, skierowany do naukowców wszystkich dyscyplin. To największa sieć akademicka zrzeszająca ponad 600 tysięcy naukowców ze 196 krajów. ResearchGATE to przede wszystkim największe bezpłatne źródło artykułów naukowych w sieci. Portal obejmuje 7 pokaźnych baz danych, które w sumie dają użytkownikom dostęp do ponad 35 milionów publikacji oraz wgląd do 20 tysięcy czasopism naukowych.
 

WAŻNA INFORMACJA

ICM UW podał ważną informację dla rozwoju polskiego Open Access o zakupie w ramach licencji krajowej dostępu do czasopism Springer opcji Springer Choice/Open Access, która umożliwia każdemu polskiemu autorowi, którego artykuł został przyjęty do publikacji w czasopismach Springer w 2010 r. wybór klauzuli Open Access dla jego publikacji. Dzięki temu artykuł może być powszechnie dostępny po zamieszczeniu go w repozytorium instytucji.

Więcej szczegółów na stronie ICM,

Serwis AlphaGalileo

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarło z Fundacją AlphaGalileo umowę dotyczącą rocznej subskrybcji, która umożliwi wszystkim podmiotom akademickim w Polsce prowadzącym działalność badawczą, bezpłatny dostęp do serwisu internetowego AlphaGalileo

Strony