Menu odnośników dodatkowych

 

OGŁOSZENIE

nowe.godziny_pracy.jpg

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna informuje, że z powodu rekonfiguracji uczelnianego serwera poczty wystąpiły problemy z dostarczaniem poczty z formularzy ,,Zapytaj bibliotekarza" i ,,Zaproponuj do zbiorów" zamieszczonych na stronie www.bg.pcz.pl.

Wiadomości dostarczone zostały z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem. 

Ustawienia serwera zostały już poprawione i w tej chwili wiadomości powinny docierać bez żadnych problemów.

Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

W związku z Zarządzeniem nr 238/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.09.2019 roku w sprawie obowiązku pracowników PCz rejestracji indywidualnego konta w Systemie  Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązania z kontem systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Pol-on

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej uprzejmie informuje, iż osobami wyznaczonymi do świadczenia pomocy w zakresie rejestracji i obsługi indywidualnego konta w systemie PBN i jego powiązaniu z kontem systemu ORCID i ze zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Pol-on są:

Jakubowski Michał - tel wew. 949

Szyda Mariola - tel wew. 959

Ziemkowski Piotr - tel wew. 949

OGŁOSZENIE

konkursy_up.png

 

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w konkursach:

1. XVII edycji Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2019,

2. VII edycji Konkursu na informację medialną o temetyce związanej z ochroną własności intelektualnej w tym przemysłowej 2019,

3. VII edycji Konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej,

4. XVII edycji Konkursu na plakat o temetyce związanej z ochroną własności intelektualnej 2019,

Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2019.

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali.

Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem:

https://uprp.pl/konkursy-uprp-2019/Menu05,824,7,index,pl

 

OGŁOSZENIE

patronat.jpg

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej serdecznie zaprasza na konferencję pt. ,,70 lat drukiem i bitami spisane", która odbędzie się z okazji Jubileuszu 70-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, w dniu 4 kwietnia 2019 roku w ramach 42 Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach.

Patronat honorowy Konferencji objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk.

Na konferencję zapraszamy zarówno bibliotekarzy jak i pracowników naukowych zainteresowanych podaną tematyką.

Planowane jest opublikowanie wystąpień konferencyjnych w formie recenzowanej publikacji.

Problematyka konferencji:

  • historia, teraźniejszość i przyszłość bibliotek akademickich;
  • od tradycyjnych zbiorów do otwartych zasobów nauki;
  • tradycja i nowoczesność - technologie stosowane w bibliotekach;
  • od bibliotekarza do infobokera;
  • infrastruktura, usługi, użytkownicy wczoraj i dziś;
  • oraz wszelkie inne zagadnienia związane z tematem przewodnim konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Wszelkie pytania oraz formularze zgłoszeń prosimy kierować na adres: biblioteka@adm.pcz.czest.pl

Propozycje wystąpień natomiast na adres: dagmarab@bg.pcz.pl

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeń do dnia 15 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.bg.pcz.pl w zakładce Jubileusz 70-lecia BGPCz

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy pdf

Formularz zgłoszeniowy doc

Program konferencji ,,70 lat drukiem i bitami spisane"

Wskazówki dojazdu

Hotele

Program Springer Open Choice

Program Springer Open Choice dla Polski umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji w ramach programu pokrywane są centralnie przez Wirtualną Bibliotekę Nauki (WBN) ze środków pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program, przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer, w tym również Politechnika Częstochowska. Licencja Compact wprowadza ograniczenie na liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku z opłaconej z góry rocznej opłaty krajowej opłaty licencyjnej. Opłata przewidziana na rok 2019 będzie obejmowała do 2091 artykułów.

Informacje o programie, lista czasopism, instrukcje.

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej zaprasza do korzystania z nowej pełnotekstowej bazy czasopism elektronicznych Emerald.

Baza umożliwia dostęp do pełnotekstowych recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych, z których wiele indeksowanych jest w bazach Thomson Reuters i Scopus.

Baza stanowi najlepsze źródło najnowszych, informacji z zakresu zarządzania i marketingu, finansów, ekonomii, zagadnień prawnych, biznesu międzynarodowego, turystyki, zarządzania jakością, edukacją, zasobami ludzkimi, logistyką, wydajnością, informacją, wiedzą.

Baza Emerald umożliwia publikowanie w czasopismach Open Access, wpisując się tym samym w ideę otwartości w nauce.

OGŁOSZENIE

Film promujący akcję Open Access

Rejestracja na warsztaty pod adresem e-mail: oin@bg.pcz.pl lub telefonicznie 34 3250-958

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

25.10.2017 Warsztaty z przeszukiwania polskich baz danych, repozytoriów i bibliotek cyfrowych

10:00 – BazTech (nauki techniczne),   AGRO (nauki rolnicze), DML-PL Cyfrowa Biblioteka Matematyczna

11:00 – BazEkon (nauki ekonomiczne),   BazHum (nauki humanistyczne i społeczne), Baza PSJD - Polish Scientific Journals Database (nauki fizyczne, chemiczne, medyczne)

12:00 – Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica

13:00 – repozytoria i biblioteki cyfrowe

26.10.2017 Warsztaty  z przeszukiwania zagranicznych serwisów, baz danych, repozytoriów i bibliotek cyfrowych

10:00 – serwisy open access:  DOAJ, Sherpa Romeo

11:00 – Biblioteka  Regensburgska (Lista Regensburgska czasopism)

12.00 – DART-Europe (portal europejskich dysertacji naukowych)

27.10.2017 Wykorzystanie baz i narzędzi do oceny dorobku naukowego

10:00 – Platforma Web of Science: przeszukiwanie bazy Web of Science Core Collection oraz bazy Journal Citation Reports

11:00 – PBN – Polska Bibliografia Naukowa

12:00 – SCOPUS

13:00 – Google Scholar

 

Rejestracja na warsztaty pod adresem e-mail: oin@bg.pcz.pl lub telefonicznie 34 3250-958

Strony