• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

OGŁOSZENIE

W dniach 15.05 - 30.06.2017 r. Biblioteka Główna zaprasza do testowania bazy Emerald.

Baza umożliwia dostęp do pełnotekstowych czasopism  z zakresu zarządzania i marketingu księgowości, finansów i zagadnień prawnych, ekonomii i polityki socjalnej,

zarządzania edukacją, zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania informacją i wiedzą, innowacji i przedsiębiorstw, biznesu międzynarodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, zarządzania wydajnością.